CONVENIENCE AKADEMIE

Interaktivní vzdělávací program CONVENIENCE AKADEMIE je stěžejní částí programu komplexního zlepšování úrovně čerpacích stanic CONVENIENCE zaměřené na rozvoj lidského potenciálu.

PROCES ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU A IMAGE ČERPACÍCH STANIC

SPECIALIZOVANÉ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Specializovaný vzdělávací a tréningový program CONVENIENCE AKADEMIE je orientován výhradně na problematiku provozu a obchodu čerpacích stanic. Program je výsledkem více než desetiletého vývoje optimalizací a realizace různých forem profesního vzdělávání.
 • Proces vzdělávání s vysokým podílem praktické výuky - treningu dovedností.
 • Tým spoluautorů, konzultantů a lektorů je složen ze špičkových odborníků, zkušených a erudovaných specialistů s mnohaletou praxí v oblasti výroby, distribuce pohonných hmot a provozu a obchodu čerpacích stanic.
 • Cílevědomé a průběžné vzdělávání a tréning personálu je nejefektivnější investicí, která ve výsledku přináší zvýšení prodejů resp. udržení jejich vysoké úrovně.

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM ROZVOJE LIDSKÉHO POTENCIÁLU

 • Každému zájemci připravíme individuální program vzdělávání, sestavený ideálně na základě analýzy výsledků CONVENIENCE Auditu příslušné čerpací stanice, jež umožní velmi detailně definovat hlavní oblasti rozvoje a určit priority procesu vzdělávání.
 • Stávajícím pracovníkům a managementu čerpacích stanic poskytne komplexnější a hlubší přehled v konkrétní oblasti a důkladnější výcvik dovedností (SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY) a novým pracovníkům umožní rychlé začlenění na příslušnou pracovní pozici (KOMPLEXNÍ PROGRAMY).
 • Výuka je orientována specificky na praktické zaměření a potřeby frekventantů. (obsluha čerpací stanice X vedoucí směn, provozovatelé, vedoucí/nájemci ČS, zástupci vedoucích nebo pracovníci s ambicí vedoucí pozice, pracovníci centrály)
 • Vzdělávání probíhá ve studijních skupinách maximálně po 18 ti lidech, aby se lektoři mohli individuálně každému frekventantovi věnovat.
 • Obecná témata, která neumožňují využít metodiku tréninku, mohou probíhat ve větších skupinách účastníků formou semináře/workshopu s dostatečným diskusním prostorem.
 • Výuka je standardně doplněna individuálním vstupním/výstupním internetovým e-learningovým testem, který by měli absolvovat všichni frekventanti. Test poskytne lepší přehled o aktuální úrovni znalostí účastníků a možnost soustředit se při výuce na problematická témata.

ON-LINE DISTANČNÍ VÝUKA

 • Součástí CONVENIENCE AKADEMIE je e-LEARNING - interaktivní aplikace distanční formy vzdělávání a pro opakování a prověřování nabytých znalostí umožňující srovnávat vlastní studijní výsledky s ostatními frekventanty.

 • Frekventantům je k dispozici průběžně aktualizovaná a doplňovaná interaktivní knihovna s publikacemi, statěmi, články a přednáškami.

VYHODNOCENÍ A OSVĚDČENÍ

 • Po ukončení programu lektoři s objednatelem a managementem čerpacích stanic vyhodnotí průběh vzdělávání.
 • Účastníci vzdělávacích programů získají Osvědčení o absolvování kurzu.
 • Frekventanti, kteří složí výstupní test nebo závěrečnou zkoušku, získají Osvědčení potvrzující dosažení příslušné úrovně výcviku.

PŘÍNOSY KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Účastníkům vzdělávání přinese:

 • zvýšení odbornosti, kompetentnosti
 • posílení osobní profesní hrdosti a sebevědomí
 • získání osvědčení pak výrazné posílení jeho pozice (ceny) na trhu práce.

Provozovatelům čerpacích stanic:

 • osvědčení o absolvování kurzů a profesní certifikát ulehčí výběr a zácvik nových zaměstnanců
 • přispěje ke stabilizaci stávajícího pracovního týmu a snížení fluktuace
 • přinese vyšší profesionalitu, motivaci a kompetentnost personálu
 • přinese zvýšení úrovně a výkonnosti čerpací stanice
 • posílí loajalitu zákazníků

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz