OPLZZ - LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (ukončený)

19. 7. 2015 / FINANČNÍ PODPORA - AKČNÍ NABÍDKY

Provozovatelé čerpacích stanic mají možnost čerpat finanční příspěvky z Evropského sociálního fondu na odborné vzdělávání svých zaměstnanců v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

1. PROGRAM PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Dle podmínek dotačního projektu OPLZZ byl nastaven specializovaný vzdělávací program v rámci CONVENIENCE AKADEMIE, který zahrnuje navíc účinnou podporu při zajištění až 100% finančního krytí nákladů na výuku.

CONVENIENCE AKADEMIE je jedním ze základních segmentů komplexního vzdělávacího a inovačního programu CONVENIENCE.

Program CONVENIENCE je cyklickým procesem zlepšování kvalitativní úrovně čerpacích stanic a zvyšování jejich prodejního výkonu.

 

2. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA - CONVENIENCE AKADEMIE

Program CONVENIENCE AKADAMIE je zaměřen na zvýšení či dlouhodobé udržení vysokého standardu kvality a výkonu čerpacích stanic.

Specializovaný program vzdělávání v rámci convenience akademie se tématicky zaměřuje na oblasti, které patří obecně v daném oboru čerpacích stanic největším problémem.

Specializovaný program je určen pro stávající pracovníky čerpacích stanic, kterým poskytne komplexnější a hlubší přehled v konkrétní dílčí oblasti a důkladný výcvik potřebných dovedností. Po dohodě s provozovatelem může být na dotčených ČS proveden CONVENIENCE AUDIT. Analýza výsledků auditu umožní celý proces vzdělávání individuálně přizpůsobit aktuálně zjištěným potřebám personálu ČS. To ve výsledku přináší maximální efektivitu vzdělávání plně v souladu s požadavky příslušných provozovatelů ČS.

Program vzdělávání je realizován s vysokým podílem praktické výuky - tréningu dovedností. Obecně zaměřená témata, která neumožňují formu výuky prostřednictvím treningu, jsou realizována formou workshopů s dostatečně širokým prostorem pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Součástí programu je zajištění přístupu zaměstnanců a provozovatelů na internetový portál s přednáškami, interaktivní knihovnou, e-learningovou centrálou pro zdokonalování, opakování a průběžné prověřování nabytých znalostí.

Příslušní konzultanti týmu Convenience zajistí poradenský servis registrovaným účastníkům po dobu trvání vzdělávání a podporu při řešení specifických problémů konkrétní čerpací stanice.

Po ukončení programu lektoři s objednatelem rozeberou rámcově průběh vzdělávání.

Tým CONVENIENCE tvoří zkušení profesionálové/specialisté s dlouholetou praxí většinou výhradně v oboru čerpacích stanic (velkých petrolejářských společností i jednotlivých stanic a malých sítí nezávislých provozovatelů).

Účastníci vzdělávacích programů získají Potvrzení o absolvování kurzu.

3. TÉMATA SPECIALIZOVANÉHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Prodejní prostor ČS

Historie vývoje obchodu u ČS

 

Atributy prodejny typu Convenience Store

 

Dispozice prodejního prostoru

 

Specifika prodeje zboží a služeb na ČS

 

Category management - příprava skupin zboží k aktivnímu prodeji

 

Merchandising - Zásady efektivní prezentace nabídky zboží

 

Realizace v shopu ČS

 

Pilíře Convenience Store

Prodejní prostor - Café

Základní atributy kategorie nápojového servisu

 

Zákaznické segmenty

 

Vending - nápojový automat

 

Espresso

 

Nápojový servis - merchandising

 

Koncepty Café

 

Prezentace Café

Aktivní prodej

Zásady vstřícné komunikace se zákazníkem

 

Specifika prodeje na čerpací stanici

 

Řešení nestandardních situaci

 

Aktivní prodej - podstata a zásady

 

Aktivní prodej v praxi

Produkty - Provozní kapaliny

Oleje a maziva

 

Brzdové kapaliny

 

Chladicí kapaliny

 

Destilovaná voda

 

Kapaliny do ostřikovačů

 

adBlue

Bezpečnost - prevence kriminality

Prevence kriminality na čerpací stanici

 

Vloupání do ČS

 

Krádež zboží

 

Krádež pohonných hmot - ujetí bez zaplacení

 

Loupežné přepadení

 

4. PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Náklady na vzdělávání jsou v rámci projektu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců hrazeny až do výše 100 % z prostředků EU a MŠMT v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Současně jsou po dobu vzdělávání hrazeny i mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců.

Vzdělávací aktivity podpořené z projektu musí být ukončeny do 30. září.

 • Do projektu mohou vstoupit zaměstnavatelé nebo OSVČ, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 15%,
 • Vzdělávací aktivity se týkají zaměstnanců, kteří jsou občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska, nebo mají trvalý pobyt na území ČR.
 • Vzdělávací aktivity se netýkají zaměstnanců provozoven na území hlavního města Prahy
 • Zaměstnavatel nemůže získat příspěvek pro zaměstnance, je-li souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel (na mzdu, nebo vzdělávání ve stejném nebo obdobném typu vzdělávací aktivity téhož zaměstnance) z jiných programů/projektů.
 • Vzdělávací aktivity budou ukončeny do 30. září 2015.

5. POSTUP ZÍSKÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Provozovatel podá PŘIHLÁŠKU vzdělávacího programu CONVENIENCE AKADEMIE (seznam zaměstnanců a potřebnými údaji)
 2. Tým Convenience vypracuje cenovou nabídku (program vzdělávání, harmonogram, kvalifikace poskytovatele vzdělávání), jež jsou nedílnou součástí Žádosti o finanční příspěvek.
 3. Ve spolupráci s provozovatelem tým CONVENIENCE připraví žádost a podklady pro získání potřebných příloh k žádosti o finanční příspěvek:
  • Výkaz zisků a ztrát (tzv. Výsledovka) za poslední a předposlední účetní kalendářní období, u OSVČ kopii dvou posledních daňových přiznání.
  • Potvrzení o bezdlužnosti (od těch zdravotních pojišťoven, kde jsou registrováni zaměstnanci firmy, České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu, Celní správy)
  • Doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu
 1. Tým Convenience ve spolupráci s provozovatelem čerpací stanice připraví a zkompletuje Žádost o finanční příspěvek včetně potřebných příloh.
 2. Provozovatel podá Žádost na příslušný Úřad práce.

 

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz