PR Radotín - OSVĚTLENÍ

6. 10. 2015 / PROJEKTY / Autor: Tomáš Mikšovský, Libor Majer / Zdroj: Neo-Neon

PROJEKT NÁHRADY STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ VÝDEJNÍ PLOCHY A SHOPU REÁLNÉ ČERPACÍ STANICE ZA MODERNÍ SVÍTIDLA S LED ZDROJI.

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MODERNIZACE

Provozovatel čerpací stanice v Praze Radotíně se rozhodl připravit a realizovat její komplexní modernizaci. V rámci programu CONVENIENCE projde zastaralý interiér prodejny generální rekonstrukcí, paralelně s její realizací proběhne vyškolení a trening personálu, aby byl připraven efektivně pracovat v novém prostředí. Součástí projektu je návrh nového osvětlení na bázi technologie LED namísto dosluhujícího stávajícího sodíkových svítidel výdejní plochy a zářivkového osvětlení v prodejně a provozním zázemí.

SVĚTELNÝ PROJEKT ZÁKLADEM

Pokud má být investice do LED osvětlení efektivní, měl by být jejím základem kvalitně a profesionálně zpracovaný světelný projekt. Jeho zpracováním se předchází neodborně provedenému osvětlení, kdy jsou svítidla rozmístěna spíše odhadem, přičemž na počet svítidel mají vliv dvě tendence. Jedna je úsporná, kdy se přecení svítivost LED zdrojů a jejich podstatně nižší spotřeba. Výsledkem je poddimenzované osvětlení, které nedokonale osvětluje veškeré prostory. Druhým a častějším případem je zbytečně předimenzované osvětlení s neúměrně vysokou spotřebou energie. Často je na místo zářivkových světel osazen stejný počet LED svítidel s daleko vyšší svítivostí a prostor je pak přesvětlený. V obou případech jsou důsledkem vícenáklady, v prvním za dodatečné dokoupení a montáž dalších svítidel, v druhém případě případně demontáž nevyužívaných s tím že se použijí jinde.

VLIV NA BEZPEČNOST A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Správné hodnoty výsledné osvětlenosti v navrhovaném prostředí je možné vypočítat pouze pomocí sofistikovaných profesionálních nástrojů pro světelné kalkulace, jakým je například projekční systém Dialux. Jeho prostřednictvím lze získat komplexní přehled o intenzitě a kvalitě výsledného osvětlení pro správný výběr a volbu reálných svítidel. Správně zvolená svítidla navíc ovlivňují pozitivní pocity a nálady zákazníků, ale také u obsluhy podporují zrakovou pohodu, která je velice důležitá pro celkové zdraví a výrazně ovlivňuje výkonnost (únavu) pracovníků.

Znázornění výdejní plochy čerpací stanice v programu Dialux.

Zobrazení výdejní plochy čerpací stanice v programu Dialux. s použitím nepravých barev vyznačujících intenzitu osvětlení.

Na výdejní ploše je dostatečně intenzívní studené bílé světlo z LED zdrojů důležitým bezpečnostním faktorem, jednak jako prevence proti možným úrazům a za druhé výrazně zlepšuje i kvalitu obrazového záznamu kamerového systému. Správně nasvětlený prodejní prostor má rovněž vliv na pozitivní vnímání zákazníků, kteří se zde cítí bezpečně a to má v důsledku vliv na jejich nákupní chování.

Prostory prodejny ve 3D zobrazení s použitím nepravých barev pro znázornění intenzity osvětlení v místnosti. Hodnota průměrné osvětlenosti zde dosahuje přes 500lx.

Dobře nasvícené etikety zboží v regálech vystoupí jakoby více do popředí a lákají zákazníky k neplánovaným nákupům.

FINANCOVÁNÍ INVESTICE ÚSPOROU ENERGIE

Po dohodě s provozovatelem radotínské čerpací stanice dodavatel poskytne v ceně dodávky osvětlovací techniky komplexní servis včetně vypracování světelného projektu. K financování investice bude využito programu dodavatele formou splátek bez navýšení, kdy se cena za dodaná svítidla splácí prostřednictvím částek za uspořenou elektrickou energii. Rozhodující je potom doba návratnosti investice, tj. z pohledu provozovatele doba od dodání a instalace světel po takzvaný bod zlomu, kdy dojde ke splacení celé investice. Od tohoto okamžiku se plně promítne nižší výdej za elektrickou energii do provozních nákladů. Je zcela nasnadě, že doba návratnosti resp. efektivnost investice je při uvedeném financování pro obě strany velmi důležitá a význam dobře provedeného projektu narůstá na významu. Do výpočtu efektivnosti není zahrnuta nezanedbatelná úspora za údržbu osvětlení. Díky životnosti LED svítidel, která přesahuje 50.000 hodin, odpadá totiž náklad na výměny sodíkových výbojek v přestřešení či blikajících zářivek v prodejně.

VÝBĚR SVÍTIDEL

Základem dobrého projektu je výběr kvalitních svítidel především po stránce jejich světelně-technických parametrů při optimálním výkonu.

Pro předmětnou čerpací stanici vychází osazení čtyř LED svítidel Neo-Neon Z90001 s příkonem do 145 W do podhledu přestřešení místo stávajících šesti výbojkových světel o 400 W (reálně tedy až 550 W). Návratnost investice svítidla Z90001 při svícení 365 dní v roce 12 hodin denně je 15 měsíců.

Průmyslové svítidlo Z90001

V prodejně stávajících 23 zářivkových rastrů pro čtyři 600mm zářivky s reálným odběrem 110 W bude nahrazeno celkem 20 LED panely Neo-Neon o rozměrech 60x60 cm s reálným odběrem 36 W. Jejich předností je dokonalý rozptyl světelného toku v celé ploše svítidla, kdy i přes jeho velice subtilní výšku pouhých 15 mm nejsou vidět jednotlivé LED diody. Návratnost investice LED panelu 60x60 cm při svícení 365 dní v roce 24 hodin denně je 10 měsíců.

Neo-Neon LED panel 60x60 cm

RAZANTNÍ ÚSPORY - VYSOKÁ EFEKTIVITA

V kombinaci s možností financování nákupu svítidel na splátky bez navýšení se jedná o velmi efektivní řešení pro čerpací stanice, které nedisponují nadbytečnými prostředky. Výpočet doby návratnosti pro uvedenou aplikaci vychází na pouhých 19 měsíců a dokazuje obecný fakt, že investice do substituce svítidel na čerpacích stanicích patří mezi nejefektivnější.

Celkové úspory na energiích a provozních nákladech v průběhu celé životnosti LED svítidel jsou skutečně razantní. Výměna starého osvětlení za moderní LED technologie by logicky měla by být samozřejmou součástí byť i částečné modernizace čerpací stanice.

Znázornění výdejní plochy čerpací stanice v programu DialuxZobrazení výdejní plochy čerpací stanice v programu Dialux. s použitím nepravých barev vyznačujících intenzitu osvětleníProstory prodejny ve 3D zobrazení s použitím nepravých barev pro znázornění intenzity osvětlení v místnosti. Hodnota průměrné osvětlenosti zde dosahuje přes 500lxPrůmyslové svítidlo Z90001Neo-Neon LED panel 60x60 cm

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz