PRAVIDLA PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA

5. 7. 2015 / ALTERNATIVA / Autor: Radek Novotný / Zdroj: Petrol.cz, Hospodářské noviny

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA. SMĚRNICE VYTVÁŘÍ PO CELÉ EVROPSKÉ UNII OBECNÉ STANDARDY, JAKO JE NAPŘÍKLAD JEDNOTNÝ ZPŮSOB NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ NEBO HUSTOTA SÍTĚ PLNICÍCH STANIC STLAČENÉHO A ZKAPALNĚNÉHO ZEMNÍHO PLYNU.

K hlavním důvodům, proč se zatím čistá paliva v EU prosazují poměrně pomalu, patří nedostatek dobíjecích a plnicích stanic, vyšší ceny vozů, které jezdí na alternativní paliva, a tím pádem nízká obliba na spotřebitelském trhu. Je to začarovaný kruh, uvedla Evropská komise v tiskové zprávě.
Nová směrnice nařizuje členským státům, v jakém minimálním rozsahu mají zřídit infrastrukturu pro alternativní paliva, zejména elektřinu, vodík a zemní plyn, a to včetně vybavení a uživatelských informací. Například vznikly jednotné standardy pro dobíjení elektromobilů, plnicí stanice vodíku a zemního plynu, další rozvoj bezdrátového dobíjení nebo systémy pro automatickou výměnu baterií. Spotřebitelé by měli do budoucna dostávat spolehlivé informace o rozmístění dobíjecích a plnicích stanic nebo srovnání cen různých druhů paliv - konvenčních i alternativních - podle jednotné metodiky.
"Je to významná inovace a milník na cestě Evropy k čistým palivům. Nová pravidla jsou přímou odpovědí na požadavky průmyslu, investorů, spotřebitelů i národních úřadů, kteří volají po jasném plánu, jenž by nastavil další vývoj v oblasti čistých paliv v Evropě," řekl Siim Kallas, viceprezident Evropské komise zodpovědný za dopravu. Zároveň tím podle něj končí nejistota ohledně dalších investic v této oblasti. Nová pravidla by měla ještě letos formálně schválit Rada EU. Směrnice, kterou připravila loni v lednu Evropská komise, je součástí strategie na snížení spotřeby ropy a emisí vzniklých z dopravy.

STLAČENÝ NEBO ZKAPALNĚNÝ

Jedním z nejrozšířenějších alternativních paliv (vedle biopaliv a LPG) je v Evropě zemní plyn. Vozidel na tentopohon jezdí po celém kontinentu téměř dva miliony a počet čerpacích stanic se blíží pěti tisícům. Rozšířenější verzí je stlačený zemní plyn (CNG), který je vhodnější pro osobní dopravu a lehká užitková vozidla, zatímco zkapalněný zemní plyn (LNG) využívají hlavně lodě a kamiony. Zkapalněný plyn má asi třikrát menší objem než stlačený, nádrž tak zabere mnohem méně místa, takže neubírá prostor pro náklad. Právě kvůli nároku nádrže na prostor mají vozidla na CNG oproti LNG většinou menší dojezd.
Nákladních aut na zkapalněný zemní plyn ale jezdí po celém světě pouze několik tisíc, a to převážně v USA. LNG se totiž musí skladovat při teplotách kolem -162 °C. Zejména proto je jeho využívání v silniční dopravě technologicky poměrně náročné. Plyn se musí přepravovat i skladovat v kryogenních nádržích a plnicí stanice se zásobují pomocí speciálních cisteren.
Na větší vzdálenosti tam, kde to neumožňují plynovody, se zemní plyn obvykle převáží ve speciálních lodích ve zkapalněné formě. Využívání LNG v námořní dopravě je tudíž jednodušší a očekává se jeho další rozvoj. A to zejména v souvislosti se vznikem tzv. zóny SECA v některých oblastech severní Evropy (a Ameriky), kde budou platit přísné limity pro emise lodních paliv, která nyní obsahují vysoký podíl síry.

ROZESTUPY STANIC

Nová směrnice EU, kromě dalších opatření na podporu využívání alternativních paliv, nařizuje, v jakém rozestupu mají být rozmístěny plnicí stanice zemního plynu. U CNG je to 150 km, u LNG na hlavních evropských tazích 400 km.
Hustota sítě plnicích stanic by u CNG v městských oblastech měla splňovat nastavená kritéria do roku 2020, v případě CNG a LNG na hlavních koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T do roku 2025. Ve stejnou dobu by měla být dobudována síť LNG stanic pro lodě v námořních přístavech TEN-T a do roku 2030 v hlavních vnitrozemských přístavech EU.
"Země EU, tedy i Česko, musí do dvou let připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou. Každé tři roky pak musí členské státy EU předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako například přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd.," uvedl v tiskové zprávě Český plynárenský svaz (ČPS).

BEZ PROBLÉMU

Jedním z hlavních cílů opatření je umožnit volný pohyb vozů na zemní plyn po celé unii. Síť je zatím poměrně nerovnoměrná, přičemž více stanic je v západní části Evropy. Jen v Itálii a Německu jsou jich dohromady necelé dva tisíce, což jsou téměř dvě třetiny počtu stanic v EU. V celé Evropě je pak kolem 4600 plnicích stanic a asi 1,85 mil. aut na CNG.
"CNG je v ČR už nejméně devět let, často mu ale byla vytýkána nedostatečná infrastruktura plnicích stanic. To se v poslední době výrazně mění, brzy investují například jen dvě plynárenské společnosti zhruba půl miliardy korun do vybudování sítě CNG stanic v ČR. Do pěti let u nás bude počet stanic nejméně trojnásobný," řekl Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. Nyní jich je 52 veřejných a vedle toho 116 soukromých, které vlastní především firmy pro vlastní vozový park.
"Optimální počet CNG stanic v ČR je 150 až 200. Určitě důležitou roli v rozvoji další infrastruktury zde bude mít opět privátní sektor, ale díky této směrnici bude mít zcela jistě k dispozici i systém pobídek a podpor prostřednictvím evropských finančních nástrojů a programů," dodává Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS. "Distribuční síť pro zemní plyn je podle směrnice možno doplnit o místní čerpací stanice za použití místně vyráběného bioplynu. Technický výbor EU nyní pracuje na souboru specifikací pro zavedení bioplynu do rozvodné sítě zemního plynu," říká.
"Česká republika by neměla mít se splněním sítě stanic na CNG problémy," myslí si Jiří Šimek. Potíže se splněním nebudou mít ani státy jako Německo (915 CNG stanic), Itálie (960), Rakousko a Nizozemsko (oba 180), nebo Švédsko (195).
Naopak v případě LNG budou mít problémy prakticky všechny země. V Evropě je těchto stanic pouze necelá stovka - nejvíc ve Španělsku, Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku a Itálii. Tyto země by měly kritéria splňovat již teď, záleží na rozmístění stanic. Jinak po EU infrastruktura LNG pro silniční dopravu prakticky neexistuje.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz