PRÉMIOVÉ A STANDARDNÍ BENZINY

9. 2. 2015 / POHONNÉ HMOTY / Autor: Jiří Kaloč / Zdroj: Petrol.cz

PRÉMIOVÉ - SLOVO, KTERÉ SE NA NÁS VALÍ ZE VŠECH STRAN DNES A DENNĚ. PRO NĚKOHO JE TO SYNONYMUM PRO DRAHÉ, PRO JINÉHO STANDARD. V TOMTO OHLEDU ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK VELKÝ OBNOS PENĚZ MÁ DOTYČNÝ V PENĚŽENCE, RESPEKTIVE NA KONTĚ. ALE POZOR, NĚKDY SE I POD SLOVEM PRÉMIOVÝ MŮŽE SKRÝVAT PRODUKT, KTERÝ VE VÝSLEDKU PENÍZE NAKONEC UŠETŘÍ.


Pracovník testovacího polygonu v Mostě "tankuje" jeden z neoznačených vzorků do testovací Fabie

VÝZNAM NADSTANDARDNÍ ADITIVACE PALIV

Prémiové jsou hotely, restaurace i oblečení, potraviny, mobily či hodinky, ale také automobily, které pak také obouvají třeba prémiové pneumatiky a samozřejmě používají i prémiový benzin nebo naftu. Ten si však může dovolit i majitel zcela běžného neprémiového vozidla. Záleží na tom, co od nadstandardně aditivovaného paliva očekává a co palivo může doopravdy splnit. Už můj dědeček říkával: nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci, a právě v tomto kontextu vyznívá prémiové palivo asi nejlépe. Ostatně v období různých podvodů v kvalitě paliv nabývá na významu důvěra v tankované palivo, jeho značku, důvěryhodnost distributora a garanci potřebných užitných parametrů pro spolehlivý provoz. I když se dnes z automobilu stalo spotřební zboží, nikdo jej nechce opotřebovat za krátký čas a naopak snahou je, aby automobil svému majiteli sloužil co možná spolehlivě minimálně po dobu veškerých garancí od jeho výrobce. A právě s tím velmi úzce souvisí význam prémiových paliv.
Tentokrát se TEST PETROL zaměřil na benziny s oktanovým číslem 95, a především ty, které jejich prodejci nazývají různými obchodními značkami a řadí je mezi prémiové. Ve své nabídce je mají značkové řetězce čerpacích stanic, které si zakládají na tom, že právě ten jejich prémiový benzin s pečlivě utajenou modifikací přidaného aditiva svědčí zážehovému motoru nejlépe. Například Benzina, která má u nás nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic, prodává dnes všechna paliva aditivovaná a vedle nich nabízí v síti pump Benzina Plus kolekci výše zmíněných prémiových paliv, která jsou nadstandardně aditivovaná. U této skupiny Benzina, ale i ostatní firmy deklarují nadstandardní kvalitu a účinky.


Speciální měřící zařízení firmy VDO v testovací Fabii

PŘÍNOSY ADITIVOVANÝCH BENZINŮ

Zákazník, který se rozhoduje o koupi aditivovaného paliva, se může orientovat pouze podle účinků deklarovaných výrobcem, které jsou ale často prezentovány formou reklamní komunikace. Obsluha čerpací stanice přednosti paliva musí znát a navíc musí umět podat kupujícím k prodávaným palivům další technické informace. Pro zákazníka je pak často nejsrozumitelnější, když účinky jsou prezentovány technicky jasně a bez přehánění. Nejčastěji prezentovanou přidanou hodnotou aditivovaných benzinů jejich distributory je výrazná detergentní schopnost paliva, která udržuje čistotu vstřikovačů a čistotu "vstupní brány" paliva a vzduchu do spalovacího prostoru. Tím se totiž stará o dlouhodobě dobrou kondici motoru, důležitá je i mazivostní složka, neboť i nevelká úspora paliva je vítaná. A není od věci, když je obsažen i antioxidant, který je ovšem pro motory na LPG bezpodmínečně nutný. Popřípadě je vhodná i nějaká protikorozní přísada, protože výskyt vody v benzinu nelze nikdy naprosto spolehlivě uhlídat. Prodávané 95oktanové benziny obsahují povinně přimíchaný etanol, který obstarává funkci složky proti zamrzání vody a přimíchávání příslušného aditiva v původním rozsahu již není nutné. Bez biosložky (bioetanolu) jsou obvykle prodávány pouze prémiové benziny s oktanovým číslem více jak 98. Obsluha čerpací stanice má povinnost informovat zákazníky o tom, kolik a jakou biosložku prodávané palivo obsahuje. A pozor na nebezpečné přípravky (zejména v případě individuálně aplikovaných aditiv, např. obsahující železo), které sice dokážou zvyšovat oktanové číslo, ale produkty spálení některých typů způsobují abrazivní opotřebení motoru.

ZÁKAZNÍK MŮŽE MĚŘIT JEN SPOTŘEBU

Z výše uvedeného mimochodem vyplývá, že porovnávat benziny z hlediska jejich účinku na motor je velice náročné jak z hlediska testovacích pomůcek, tak času. Přesto jsme se alespoň pokusili o určité srovnání a porovnali deset vzorků benzinu oktanového čísla 95 nakoupených u deseti čerpacích stanic na území Prahy z hlediska spotřeby. Test jsme provedli zhruba stejným způsobem, jak by si mohl motorista sám paliva vyzkoušet, ale použili jsme k tomu speciální vozidla, která byla vybavena o řád přesnějším měřičem. Testovaní bylo také objektivnější o to, že neprobíhalo v normálním provozu, ale na uzavřeném okruhu na rozsáhlém zkušebním polygonu Autodromu Most, kde podobně ověřovala spotřebu svých pohonných hmot například i společnost Shell. K orientačnímu testu jsme z portfolia široké nabídky na trhu vybrali vedle prémiových paliv také standardní paliva jak s aditivací, tak bez ní. Protože nadstandardně aditivovaná neboli prémiová paliva jsou jiné kategorie, jejich srovnání s tzv. standardem je z pohledu ceny neobjektivní a tzv. efektivitu v podobě ceny za ujetý kilometr jsme nevyhodnocovali. Rozhodně ani po individuálním přepočtu nelze tyto hodnoty brát jako objektivní ukazatel při hodnocení testovaných vzorků.
Při nákupu vzorků jsme také zjišťovali, jaké povědomí má o aditivaci jejich produktů obsluha navštívených čerpacích stanic. Většinou jsme se dozvěděli to, co jsme potřebovali vědět, jen u čerpací stanice hypermarketu Globus na Černém Mostě v Praze pokladní málem ani nevěděla, že jejich pumpa nabízí prémiové palivo (Slovnaft Drive 95). Zde to ovšem lze omluvit, protože obsluha pouze zajišťuje placení za nakoupené produkty stejně jako pokladní v supermarketu.
Paliva jsme nakonec nechali otestovat v laboratoři, která potvrdila u testovaných vzorků shodu s normou. Nebyly zjištěny žádné kontaminace a v normě byl i obsah biosložky.


Zapečetěné vzorky před testováním na mosteckém polygonu

DESET VZORKŮ ZA JEDINÝ DEN

Je samozřejmě jasné, že na měření spotřeby má vliv mnoho faktorů (kondice motoru, styl jízdy, jízdní režimy, pneumatiky, geometrie, počasí) a také zde má výsledek větší přesnost v případě testování v podstatně delším časovém rozsahu. My jsme však na změření spotřeby měli pouze jeden den. Během něj dva testovací jezdci nakroužili na mosteckém polygonu okolo padesátky okruhů. Trasa byla navržena tak, aby obsahovala kromě dálnice všechny jízdní režimy, které mohou při jízdě nastat. Trochu odlišný jízdní styl obou testovacích jezdců jsme eliminovali tím, že každý z nich odjel s daným vzorkem stejný počet kol. Samozřejmostí pak bylo označení vzorků očíslováním, aby nikdo z účastníků testu nevěděl, jaké palivo se testuje. 
Zjištěné rozdíly mezi jednotlivými palivy v testu bohužel smazávají nejistoty měření jak laboratorních přístrojů, tak měření na polygonu. Krátkodobý test tohoto typu totiž nemůže efektivně postihnout ani působení aditivace. Odchylky mezi jednotlivými palivy jsou natolik malé, že jsou způsobeny výrobními variacemi v rafinérii, které ale koncový distributor nemá šanci ovlivnit. Kdyby se test zopakoval za měsíc, pravděpodobně bychom dospěli k jiným výsledkům.

OBECNÉ ZÁVĚRY

I přes pravděpodobnou náhodnost umístění diskontérů na posledních příčkách jsme se zaměřili na srovnání uvnitř jediné kategorie - základního paliva bez aditiv, kde na rozdíl od paliv aditivovaných a prémiových byl rozptyl široký. Zjištěné rozdíly v naměřených hodnotách spotřeby u neaditivovaných 95oktanových benzinů by v tomto případě bylo možno chápat jako obecný důsledek rozdílné péče o palivo u jednotlivých prodejců. Například Tank ONO se jednoznačně zaměřuje na kvantitu prodaných hmot, zatímco značkoví distributoři aditivovaných paliv i KM Prona se standardním benzinem se orientují na kvalitu prodávaných pohonných hmot, kterou garantují nakupujícím prostřednictvím zařazení svých stanic do programu Pečeť kvality. Zákazníci zde navíc kromě kvality prodávaných produktů nakupují v příjemném a čistém prostředí profesionálně vedené čerpací stanice. I z její celkové kvalitativní úrovně může nakupující usuzovat, že provozovatel stejnou péči věnuje i prodávaným produktům.
Z tohoto pohledu pak při rozhodování, zda tankovat či ne u nádvorní čerpací stanice, je na straně zákazníků nutné sledovat i to, zda slouží také k tankování vlastních vozidel provozovatele, který bude na kvalitu pohonných hmot jistě velmi citlivý. Nicméně lze konstatovat obecně platný fakt, že u nádvorních pump neprověřených distributorů, které jejich provozovatelé zřídili pro veřejný prodej paliva, představuje tankování z pohledu péče o kvalitu paliva pro zákazníky vyšší úroveň rizika už jen proto, že jim monitoring ČOI nevěnuje adekvátní pozornost.

BUDOUCNOST ADITIVOVANÝCH PALIV

Výsledek testu v tabulce mimo jiné motoristům ukázal, že účinek aditiv nelze očekávat skokově a už vůbec ne okamžitě po prvním natankování. Zejména čisticí vlastnosti u prémiových paliv se projeví po delší době při pravidelném používání. Například zástupci Shellu tvrdí, že u běžného motoru se čisticí účinek paliv řady V-PowerNitro+ projeví až po cca 90 hodinách běhu motoru a pravidlo dlouhodobosti samozřejmě platí i pro ostatní podobně aditivovaná paliva. Obecně pak platí, že příslušně deklarované vylepšení v důsledku použití aditivovaných paliv je také závislé na péči o produkty po celou dobu distribuce od stáčecí lávky po výdejní pistoli na čerpací stanici. I přesto, že se dotyčný distributor a provozovatel čerpací stanice o své produkty pečlivě starají, pro prodávající je nesmírně náročné přesvědčit o přínosech aditivovaných paliv zákazníky, kteří v mnoha případech koukají především na cenu.
V dnešní době při používání moderních motorů a elektronických vstřikovacích systémů je špičková kvalita paliv nutností. Obchodní politika v aditivaci paliv řady firem ukazuje dlouhodobý trend v reakci na vysoké nároky na fosilní paliva s povinnou biosložkou a rozvoj aditivovaných či prémiových paliv. Fosilní paliva budou dominantní minimálně ještě 15 let, ale jejich kvalitativní parametry při tlaku legislativy životního prostředí doznají určitých změn, na které se bude muset připravit i rafinérský průmysl. Určitě nás čeká další symbiosa s levnějšími alternativními palivy a počet produktů na čerpacích stanicích tak bude stále narůstat.


Testovací vozy Škoda Fabia 1.2 HTP se speciálním měřícícm zařízením a upravenou nádrží určené pro přesné měření spotřebovaného benzínu

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz