SPECIALIZOVANÝ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU ČERPACÍCH STANIC FINANCOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM OPZ

22. 8. 2016 / FINANČNÍ PODPORA - AKČNÍ NABÍDKY / Autor: Tomáš Mikšovský

Provozovatelé čerpacích stanic mají možnost čerpat finanční příspěvky z Evropského sociálního fondu na průběžné (cca 2 leté) odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci Operačního programu OPZ.

V rámci programu CONVENIENCE Vám nabízíme průběžné vzdělávání a trening personálu a vedoucích čerpacích stanic se zajištěním až 85% finančního krytí nákladů na výuku včetně podpory při podání příslušné žádosti a následného zajištění administrace projektu po celou dobu jeho trvání.

A/ SPECIALIZOVANÝ PROGRAM CONVENIENCE AKADEMIE

Nabízený specializovaný program vzdělávání v rámci convenience akademie cílí na oblasti, které obecně na čerpacích stanicích disponují největším potenciálem pro zlepšování. Program je určen pro pracovníky čerpacích stanic, kterým poskytne komplexnější a hlubší přehled v konkrétní dílčí oblasti a důkladný výcvik potřebných dovedností.

Na ČS před zahájením vzdělávání bude ověřena stávající úroveň znalostí a dovedností personálu a managementu prostřednictvím aplikace CONVENIENCE AUDIT včetně vstupního testu. Analýza výsledků auditu umožní identifikovat oblasti pro rozvoj a celý proces vzdělávání individuálně přizpůsobit aktuálně zjištěným potřebám. To ve výsledku přináší maximální efektivitu vzdělávání plně v souladu s požadavky příslušných provozovatelů ČS.

Program vzdělávání je realizován s vysokým podílem praktické výuky - tréningu dovedností včetně kaučingu v reálném provozu příslušné čerpací stanice. Obecně zaměřená témata, která neumožňují formu výuky prostřednictvím treningu, jsou realizována formou workshopů s dostatečně širokým prostorem pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Frekventanti mají k dispozici internetový portál s přednáškami, interaktivní knihovnou, e-learningem
pro zdokonalování, opakování a průběžné prověřování nabytých znalostí.

Tým lektorů tvoří zkušení profesionálové/specialisté s dlouholetou praxí většinou výhradně v oboru čerpacích stanic velkých petrolejářských společností i jednotlivých stanic a malých sítí nezávislých provozovatelů. Příslušní konzultanti týmu Convenience zajistí frekventantům poradenský servis po dobu trvání vzdělávání a podporu při řešení specifických problémů reálné čerpací stanice, například nácvik komunikace se specifickou zákaznickou klientelou nebo konkrétní řešení modernizace / faceliftu prodejního prostoru.

Účastníci vzdělávacích programů získají Osvědčení o absolvování kurzu. Po ukončení programu lektoři s managementem čerpacích stanic rámcově vyhodnotí průběh vzdělávání.

B/ TÉMATA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1.SPECIALIZOVANÝ PROGRAM CONVENIENCE AKADEMIE

Základní sestava programu specializovaného programu CONVENIENCE AKADEMIE vychází z nejčastěji identifikovaných oblastí s nejsilnějším potenciálem rozvoje na čerpacích stanicích. Náplň specializovaného kurzu je možno individuálně nakonfigurovat dle potřeb klienta.

Atributy Convenience Store

Etapy vývoje obchodu u ČS

 

Atributy Convenience Store

 

Obchodní modely – koncepty prodejen čerpacích stanic

Prodejní prostor ČS

Dispozice prodejního prostoru

 

Specifika prodeje zboží a služeb na ČS

 

Obchodně provozní koncepty ČS

Category management

Kategorizace sortimentu zboží a služeb

 

Výchozí sestava sortimentu

 

Optimalizace sortimentu, zavádění novinek

Merchandising

Zásady prezentace nabídky zboží

 

Umístění kategorií zboží v prodejním prostoru

 

Sestavení efektivní prezentace zboží na čerpací stanici

Prodejní prostor - Café

Základní atributy nabídky a prodeje kategorie nápojového servisu

 

Zákaznické segmenty, konfigurace nabídky

 

Koncepty Café a jejich prezentace

Komunikace - Aktivní prodej

Zásady vstřícné komunikace se zákazníkem na čerpací stanici

 

Řešení nestandardních situaci, reklamace

 

Aktivní prodej - efektivní prodejní komunikace

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty, značení, parametry, použití

 

Prémiová, směsná, alternativní paliva, aditivace,

 

Správné postupy stáčení, smísení paliv

Oleje a maziva

Hlavní funkční požadavky, formulace, použití

 

Viskozní třídy SAE, Klasifikace API a třídy ACEA

Provozní kapaliny

Brzdové, chladicí kapaliny, demivoda, ostřikovače, adBlue

 

Zásady pro skladování, manipulaci, prodej, plnění, mísení

Bezpečný prodej

Řešení mimořádných události (dopravní nehody, úrazy)

 

Defenzívní řešení obecné kriminality (vloupání, krádež, loupež)

 

Kurs první pomoci

Vedení a řízení týmu ČS

Decentralizace a delegování, týmová práce, komunikace

 

Výběr nových pracovníků

 

Motivace, hodnocení pracovníků, konstruktivní kritika

 

Řešení konfliktů v týmu

2. OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ke specializovanému programu je možno zajistit další vzdělávání personálu a manažerů čerpacích stanic v oblasti měkkých dovedností ve spolupráci s našimi partnery:

 • Obchodní plánování a kontroling na čerpací stanici s využitím moderních IT nástrojů

 • Vedení ekonomické agendy a efektivní spolupráce s účetními a daňovými specialisty

 • Jazykový kurs s orientací na komunikaci v obchodním styku (němčina, angličtina)

C/ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

Náklady na vzdělávání jsou v rámci projektu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců hrazeny až do výše 85 % z prostředků EU v rámci Operačního Programu Zaměstnanost (OPZ).

Příspěvek lze použít na vzdělávání osob, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera, vyjma osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději 31.8.2016

Délka realizace projektu může být nejvýše 24 měsíců a ukončení fyzické realizace projektu musí být nejpozději do 30.4.2019

  Do projektu mohou vstoupit obchodní společnosti, družstva, státní podniky i OSVČ, které mají aktivní datovou schránku vyjma škol a školských zařízení, subjekty působící v oblasti sociálního začleňování nebo sociálních služeb.

  Projektu se nemohou účastnit osoby z důvodu insolvence, dluhů, pokut apod.

  Zaměstnavatel nemůže získat příspěvek pro zaměstnance, je-li souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel (na mzdu, nebo vzdělávání ve stejném nebo obdobném typu vzdělávací aktivity téhož zaměstnance) z jiných programů/projektů.

D/ POSTUP ZÍSKÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

  1. Provozovatel vyplní REGISTRAČNÍ LIST vzdělávacího programu CONVENIENCE AKADEMIE (seznam zaměstnanců s potřebnými údaji)

  2. Tým Convenience vypracuje cenovou nabídku (program vzdělávání, harmonogram, kvalifikace poskytovatele vzdělávání)

  3. Ve spolupráci s externími smluvními specialisty pro administraci projektů EU bude připravena a zkompletována Žádost o finanční příspěvek včetně potřebných příloh.

  4. Provozovatel podá žádost poskytovateli dotace.

E/ KONTAKT

Poradenská podpora ke grantu, vzdělávací program CONVENIENCE:

TOMAS CONSULTING - Ing. Tomáš Mikšovský

U Cukrovaru 1082, Kralupy nad Vltavou

tel.: 602 200 032

tomas.miksovsky@icloud.com

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz