Hlavní menu

Program CONVENIENCE je cyklickým procesem cíleným na průběžné a komplexní zlepšování kvalitativní úrovně čerpacích stanic, které v důsledku přináší zvyšování jejich prodejního výkonu.

PROCES ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU A IMAGE ČERPACÍCH STANIC 

 

CONVENIENCE AUDIT

 • Detailně identifikuje rozvojový potenciál čerpací stanice.

 • Komplexní analýza stávající úrovně čerpací stanice, kompetentnosti a dovedností personálu a marketingového potenciálu dané lokality

 • Základ pro individuální nastavení následujících procesů rozvoje dané čerpací stanice plně v souladu s požadavky provozovatelů.

CONVENIENCE AKADEMIE

 • Program vzdělávání s vysokým podílem praktické výuky - tréningu dovedností včetně kaučingu v reálném provozu příslušné čerpací stanice.

 • Individuálně modifikované specializované programy vzdělávání cílí na oblasti s největším potenciálem pro zlepšování.

 • Lektoři jsou zkušenými profesionály s dlouholetou praxí v oboru distribuce pohonných hmot a čerpacích stanic.

CONVENIENCE PROJEKT

 • Projekt optimální a vysoce efektivní modernizace / faceliftu čerpací stanice 

 • Podpora při realizaci formou autorského dozoru a investičního poradenství

 • Možnost využít slev a benefitů partnerských dodavatelů

CONVENIENCE SERVIS

 • Průběžný koučing/mentoring personálu a managementu přímo v realném provozu dané nové/modernizované čerpací stanice

 • Efektivní aplikace nových poznatků a metod vedení čerpací stanice 

 • Maximální využití potenciálu modernizované/nové čerpací stanice a další zvyšování dosažené kvalitativní úrovně

 • ZVÝŠENÍ ROČNÍHO OBRATU
  Vzdělávání / trening / koučing personálu může přinést v praxi zvýšení ročního obratu o 1 MILION Kč.
 • ZVÝŠENÍ PRODEJNÍHO VÝKONU ČS
 • Komplexní modernizace prodejního prostoru a aplikace procesů vedení moderního obchodu přináší v průměru zvýšení obratu o 20%.

 • SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
  Aplikace úsporných opatření na ČS (personál, energie, organizace provozu, logistiky a obchodu).

 • ZVÝŠENÍ MOTIVACE, LOYALITY ZAMĚSTNANCŮ
  Stabilizace pracovního kolektivu, snížení ztrát v důsledku fluktuace

 • ZVÝŠENÍ GOODWILLU
  Posilování dobrého jména Vaší společnosti, značky, čerpací stanice u zákazníků

22. 8. 2016 / Autor: Tomáš Mikšovský

SPECIALIZOVANÝ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU ČERPACÍCH STANIC FINANCOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM OPZ

Provozovatelé čerpacích stanic mají možnost čerpat finanční příspěvky z Evropského sociálního fondu na průběžné (cca 2 leté) odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci Operačního programu OPZ.

 

25. 2. 2016 / Autor: Tomáš Mikšovský

GARANTOVANÉ SLEVY ZA SLUŽBY ČLENŮM SČS ČR

Na základě dohody s SČS-Asociací nezávislých petrolejářů garantujeme ceny za služby poskytované členům asociace v rámci. Každému zájemci bude sestavena individuální nabídka programu komplexního zvyšování...

 

19. 7. 2015

OPLZZ - LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (ukončený)

Provozovatelé čerpacích stanic mají možnost čerpat finanční příspěvky z Evropského sociálního fondu na odborné vzdělávání svých zaměstnanců v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 1....

 

18. 7. 2015

OPVK - VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (ukončený)

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLU A MANAŽERŮ OBCHODŮ TYPU CONVENIENCE Cílem projektu je podpora nabídky dalšího vzdělávání primárně pro pracovníky čerpacích stanic, dále pak obchodů typu convenience. Vzdělávací...

 

 

CONVENIENCE AUDIT je základním kamenem procesu komplexního zlepšování kvalitativní úrovně čerpacích stanic.

PROCES ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU A IMAGE ČERPACÍCH STANIC

AUDIT

 • Detailně identifikuje rozvojový potenciál čerpací stanice.

 • Komplexní analýza stávající úrovně čerpací stanice včetně kompetentnosti a dovedností personálu umožní následující procesy individuálně přizpůsobit aktuálně zjištěným potřebám plně v souladu s požadavky provozovatelů.

 • Detailně identifikuje rozvojový potenciál čerpací stanice.

 • AUDIT je hloubkovou analýzou postihující veškeré atributy kvalitativní úrovně čerpací stanice.
 • AUDIT vykonávají na předmětné čerpací stanici výhradně náležitě vyškolení auditoři prostřednictvím specializované aplikace zjišťující dodržení stanovené metodiky.
 • Auditor na dané čerpací stanici prověřuje procesy obsluhy čerpací stanice formou utajeného nákupu (mystery shopping) a následně ve formě inspekční prohlídky.
 • Předmětem hodnocení jsou výhradně procesy a detaily, které mají vliv na vnímání dané provozovny zákazníky.
 • AUDIT na výstupu komplexně identifikuje problémy, rezervy a potenciál čerpací stanice využitelný pro další zlepšování a poskytuje srovnatelné ověření kvalitativní úrovně čerpacích stanic.

REALIZACE AUDITU

 • Auditor na dané čerpací stanici prověřuje procesy obsluhy čerpací stanice formou utajeného nákupu (mystery shopping) a následně ve formě inspekční prohlídky.
 • Audit je rozčleněn s hlediska postupu na místě i z hlediska hodnocení čerpací stanice do šesti skupin.
  • Pohonné hmoty, provozní kapaliny
  • Obsluha
  • Čerpací stanice
  • Zboží a služby, komunikace
  • Gastro, komunikace
  • Mytí a servis vozidel
 • Auditor v každé skupině postupně hodnotí stav jednotlivých položek, rozdělených v rámci každé skupiny do dílčích kategorií.
 • Audit je založen na objektivním a nezpochybnitelném hodnocení a nikoliv na subjektivním vjemu příslušného hodnotitele. Jednotlivé položky v každé kategorii jsou na místě posuzovány výhradně ve dvou úrovních – splněno x nesplněno.
 • Veškeré položky hodnocení mají vliv na vnímání čerpací stanice zákazníkem a pozitivně ovlivňují nákupní chování zákazníků.
 • Do auditu není zahrnuto hodnocení technického či provozně-legislativního stavu čerpací stanice, jež jsou předmětem specializovaných auditů.
 • Komplexnost auditu je dána jeho celkovým rozsahem (vmaximálním rozsahu může být hodnoceno přes 1600 položek).
 • Rozsah auditu příslušné čerpací stanice je dán počtem aktuálně hodnocených položek. Jejich celkový počet je závislý na konfiguraci a sortimentu hodnocené stanice. Pokud například čerpací stanice neprovozuje mycí linku ani ruční mytí, pak příslušné položky hodnocení nejsou do auditu zahrnuty.
 • Objektivní nález auditu uvedený v závěrečné zprávě může příslušný konzultant doplnit subjektivním shrnutím objektivně zjištěných skutečností v písemné formě nebo lépe osobní konzultací s vedením či majiteli čerpací stanice. Subjektivní komentář zpracovatele je pro provozovatele předmětné čerpací stanice pouze informativní a nemá vliv na výsledný rating a přiřazení kvalitativní úrovně čerpací stanici.

OVĚŘENÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ

 • Jednotlivé položky hodnocení jsou přiřazeny do jednoho ze tří stupňů kvalitativní úrovně čerpací stanice:

 

Stupeň kvalitativní úrovně

Specifikace kvalitativní úrovně čerpací stanice
v optice zákazníka:

STANDARD / BRONZE

Splňuje aktuální standard na trhu

SUPER / SILVER

Nadstandardní sortiment a kvalita služeb

PREMIUM / GOLD

Nejvyšší úroveň souladu šíře nabídky a kvality servisu zákazníkům

 

 • Každá položka hodnocení je přiřazena do jednoho ze tří stupňů kvalitativní úrovně.
 • V jednotlivých kategoriích je položku po položce hodnoceno plnění stanovených norem pro každý ze tří stupňů kvalitativní úrovně .
 • Výsledný rating čerpací stanice pak vychází z bilance plnění daných norem pro každý ze třech stupňů kvalitativní úrovně.
 • Čerpací stanice je pak zařazena do nejvyšší dosažené kvalitativní úrovně. Podmínkou je splnění normy ve všech předchozích (nižších) stupních kvalitativní úrovně. Pokud například čerpací stanice nesplnila normu v úrovni Nadstandard, zatímco v úrovni Standard a Premium ano, je výsledně potvrzena úroveň Standard.
 • Rating slouží pro detailnější srovnání čerpacích stanic, které dosáhly shodné kvalitativní úrovně (například pro účely stanovení pořadí v soutěži PETROLawards nebo pro srovnávání v rámci řetězce stanic).

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 • Výsledek auditu je potvrzen v Závěrečné zprávě, obsahující nález auditu s analýzou výsledků a zařazení čerpací stanice do příslušné kvalitativní úrovně v četně stanovení výsledného ratingu.
 • Zpráva může obsahovat po dohodě s provozovatelem čerpací stanice i subjektivní komentář zpracovatele, který však je pouze informativní a na výsledný rating nemá vliv.
 • Zpráva skomentovanými výsledky auditu poskytne provozovateli komplexní přehled o skrytém potenciálu k zlepšení úrovně čerpací stanice. Provozovatel se vysoce efektivně může koncentrovat na zlepšení konkrétních parametrů, u kterých byl ve zprávě identifikován problém.

OSVĚDČENÍ O KVALITATIVNÍ ÚROVNI ČERPACÍ STANICE

 • Čerpací stanici, která byla zařazena minimálně do kvalitativní úrovně Standard, obdrží na základě výroku v Závěrečné zprávě oficiální certifikát dosaženého stupně kvalitativní úrovně a sadu nálepek s názvem a grafickým emblémem s příslušným počtem Convenience – kapek dle dosažené kvalitativní úrovně.
 • Certifikát a nálepky může provozovatel prezentovat veřejnosti výhradně na příslušné čerpací stanici.
 • Osvědčení o přidělení kvalitativní úrovně předmětné čerpací stanici je platné do doby vydání výsledků dalšího následujícího auditu, maximálně však po dobu jednoho roku od data vydání příslušné Závěrečné zprávy.

Interaktivní vzdělávací program CONVENIENCE AKADEMIE je stěžejní částí programu komplexního zlepšování úrovně čerpacích stanic CONVENIENCE zaměřené na rozvoj lidského potenciálu.

PROCES ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU A IMAGE ČERPACÍCH STANIC

SPECIALIZOVANÉ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Specializovaný vzdělávací a tréningový program CONVENIENCE AKADEMIE je orientován výhradně na problematiku provozu a obchodu čerpacích stanic. Program je výsledkem více než desetiletého vývoje optimalizací a realizace různých forem profesního vzdělávání.
 • Proces vzdělávání s vysokým podílem praktické výuky - treningu dovedností.
 • Tým spoluautorů, konzultantů a lektorů je složen ze špičkových odborníků, zkušených a erudovaných specialistů s mnohaletou praxí v oblasti výroby, distribuce pohonných hmot a provozu a obchodu čerpacích stanic.
 • Cílevědomé a průběžné vzdělávání a tréning personálu je nejefektivnější investicí, která ve výsledku přináší zvýšení prodejů resp. udržení jejich vysoké úrovně.

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM ROZVOJE LIDSKÉHO POTENCIÁLU

 • Každému zájemci připravíme individuální program vzdělávání, sestavený ideálně na základě analýzy výsledků CONVENIENCE Auditu příslušné čerpací stanice, jež umožní velmi detailně definovat hlavní oblasti rozvoje a určit priority procesu vzdělávání.
 • Stávajícím pracovníkům a managementu čerpacích stanic poskytne komplexnější a hlubší přehled v konkrétní oblasti a důkladnější výcvik dovedností (SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY) a novým pracovníkům umožní rychlé začlenění na příslušnou pracovní pozici (KOMPLEXNÍ PROGRAMY).
 • Výuka je orientována specificky na praktické zaměření a potřeby frekventantů. (obsluha čerpací stanice X vedoucí směn, provozovatelé, vedoucí/nájemci ČS, zástupci vedoucích nebo pracovníci s ambicí vedoucí pozice, pracovníci centrály)
 • Vzdělávání probíhá ve studijních skupinách maximálně po 18 ti lidech, aby se lektoři mohli individuálně každému frekventantovi věnovat.
 • Obecná témata, která neumožňují využít metodiku tréninku, mohou probíhat ve větších skupinách účastníků formou semináře/workshopu s dostatečným diskusním prostorem.
 • Výuka je standardně doplněna individuálním vstupním/výstupním internetovým e-learningovým testem, který by měli absolvovat všichni frekventanti. Test poskytne lepší přehled o aktuální úrovni znalostí účastníků a možnost soustředit se při výuce na problematická témata.

ON-LINE DISTANČNÍ VÝUKA

 • Součástí CONVENIENCE AKADEMIE je e-LEARNING - interaktivní aplikace distanční formy vzdělávání a pro opakování a prověřování nabytých znalostí umožňující srovnávat vlastní studijní výsledky s ostatními frekventanty.

 • Frekventantům je k dispozici průběžně aktualizovaná a doplňovaná interaktivní knihovna s publikacemi, statěmi, články a přednáškami.

VYHODNOCENÍ A OSVĚDČENÍ

 • Po ukončení programu lektoři s objednatelem a managementem čerpacích stanic vyhodnotí průběh vzdělávání.
 • Účastníci vzdělávacích programů získají Osvědčení o absolvování kurzu.
 • Frekventanti, kteří složí výstupní test nebo závěrečnou zkoušku, získají Osvědčení potvrzující dosažení příslušné úrovně výcviku.

PŘÍNOSY KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Účastníkům vzdělávání přinese:

 • zvýšení odbornosti, kompetentnosti
 • posílení osobní profesní hrdosti a sebevědomí
 • získání osvědčení pak výrazné posílení jeho pozice (ceny) na trhu práce.

Provozovatelům čerpacích stanic:

 • osvědčení o absolvování kurzů a profesní certifikát ulehčí výběr a zácvik nových zaměstnanců
 • přispěje ke stabilizaci stávajícího pracovního týmu a snížení fluktuace
 • přinese vyšší profesionalitu, motivaci a kompetentnost personálu
 • přinese zvýšení úrovně a výkonnosti čerpací stanice
 • posílí loajalitu zákazníků

ZÁKLADNÍ OKRUHY VZDĚLÁVÁNÍ

I. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ (PERSONÁL)

 • Informační systémy ČS
 • Systémy a provoz čerpacích stanic
 • Právní a ekonomické minimum
 • Zbožíznalství
 • Prodejní a komunikační dovednosti

II. NADSTAVBA (MANAGEMENT)

 • Vedeni lidí a komunikace uvnitř firmy
 • Marketingová komunikace, marketing a propagace
 • Podpora prodeje
 • Nákup a řízení skladu suchého zboží
 • Ekonomické minimum pro vedoucí pracovníky

 

SPECIÁLNÍ PROGRAMY PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Prostřednictvím tématických modulů lze flexibilně modifikovat náplň vzdělávacího programu podle individuálních potřeb a dispozic provozovatelů, managementu a operátorů čerpacích stanic.

 • Prodejní prostor ČS
 • Category management
 • Kategorizace sortimentu zboží a služeb
 • Merchandising
 • Prodejní prostor - Café
 • Prodejní prostor - Gastro
 • Komunikace v obchodním styku - Aktivní prodej
 • Produkty - Pohonné hmoty
 • Produkty - Oleje a maziva
 • Produkty - Provozní kapaliny
 • Bezpečnost provozu ČS
 • Bezpečnost – řešení a prevence kriminality
 • Pracovněprávní minimum
 • Systémy a vybavení ČS
 • Bezpečnost provozu ČS
 • Bezpečnost – řešení a prevence kriminality
 • Pracovněprávní minimum
 • Budování, vedení a řízení týmu ČS
 • Základy ekonomiky a kontrolingu

Interaktivní aplikace distanční formy vzdělávání pro zdokonalování, opakování a prověřování nabytých znalostí operátorů a managementu čerpacích stanic a pro porovnávání studijních výsledků s ostatními frekventanty CONVENIENCE AKADEMIE.

3. 7. 2015 / Autor: Michal Roškanin, Gabriela Platilová / Zdroj: PETROLmedia

SKLADOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT

PATŘÍ MEZI ZAŘÍZENÍ, BEZ KTERÝCH SE ŽÁDNÁ ČERPACÍ STANICE NEOBEJDE. ŘEČ JE O SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH NA POHONNÉ HMOTY. PRO BEZPROBLÉMOVÝ CHOD PUMPY JE TŘEBA O TUTO SOUČÁST STANICE NÁLEŽITĚ PEČOVAT. I ZDE PLATÍ,...

 

9. 2. 2015 / Autor: Ladislav Fuka / Zdroj: Petrol.cz

STANOVENÍ DETERGENTNÍCH VLASTNOSTÍ PALIV

MOTOROVÁ ZKUŠEBNA SGS CZECH REPUBLIC DOKONČUJE V TOMTO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA AKREDITACI ZKOUŠEK DETERGENTNÍCH VLASTNOSTÍ AUTOMOBILOVÝCH PALIV NA BENZINOVÝCH MOTORECH, KTERÉ PŘEVZALA V PŘEDCHOZÍCH MĚSÍCÍCH OD...

 

9. 2. 2015 / Autor: Jiří Kaloč / Zdroj: Petrol.cz

PRÉMIOVÉ A STANDARDNÍ BENZINY

PRÉMIOVÉ - SLOVO, KTERÉ SE NA NÁS VALÍ ZE VŠECH STRAN DNES A DENNĚ. PRO NĚKOHO JE TO SYNONYMUM PRO DRAHÉ, PRO JINÉHO STANDARD. V TOMTO OHLEDU ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK VELKÝ OBNOS PENĚZ MÁ DOTYČNÝ V PENĚŽENCE,...

 

5. 7. 2015 / Autor: jk / Zdroj: petrol.cz, gizmag.com

PALIVO Z PNEUMATIK

HLEDÁNÍ ALTERNATIV ZA ÚBÝVAJÍCÍ ROPU NEUSTÁVÁ. KROMĚ JINÝCH ZDROJŮ ENERGIE SE ZKOUMAJÍ I MOŽNOSTI VYRÁBĚT PROHONNÉ HMOTY PRO SPALOVACÍ MOTORY Z NĚČEHO JINÉHO NEŽ ROPY.

 

5. 7. 2015 / Autor: Radek Novotný / Zdroj: Petrol.cz, Hospodářské noviny

PRAVIDLA PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA

EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL NOVÁ PRAVIDLA PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ALTERNATIVNÍ PALIVA. SMĚRNICE VYTVÁŘÍ PO CELÉ EVROPSKÉ UNII OBECNÉ STANDARDY, JAKO JE NAPŘÍKLAD JEDNOTNÝ ZPŮSOB NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ...

 

9. 2. 2015 / Autor: Michal Girašek / Zdroj: Petrol.cz

SPRÁVNÉ INFORMACE O CENÁCH VÝROBKŮ

URČITĚ VŠICHNI Z VÁS CHODÍTE DENNĚ NAKUPOVAT DO VELKÝCH SUPERMARKETŮ A HYPERMARKETŮ A PŘI SVÝCH NÁKUPECH SE POTKÁVÁTE S TÍM, ŽE CENOVKY OBSAHUJÍ JAK CENU VÝROBKŮ, TAK I PŘEPOČÍTANOU CENU NA MĚRNOU JEDNOTKU,...

 

9. 2. 2015 / Autor: Martin Pařík / Zdroj: Petrol.cz

USPOŘÁDÁNÍ NABÍDKY V PRODEJNĚ A NA REGÁLECH

V ÚVODNÍ FÁZI PROJEKTU PŘEMĚNY DVOU PILOTNÍCH ČERPACÍCH STANIC ANALYZUJEME HLAVNÍ CHYBY, KTERÉ JSME MĚLI MOŽNOST VIDĚT NA PRODEJNÍ PLOŠE OBOU PROVOZOVEN.

 

1. 4. 2015 / Autor: Jan Skolil / Zdroj: Petrol.cz

CHEMIE PRO MYTÍ VOZIDEL

VYUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÝCH MYČEK NEBO TLAKOVÉHO RUČNÍHO MYTÍ SE STALO SAMOZŘEJMOSTÍ PRO VĚTŠINU ŘIDIČŮ VÍCE JAK 4,5 MILIONOVÉHO REGISTRU OSOBNÍCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE. MYCÍ PROGRAM SE PAK VÍCEMÉNĚ USTÁLIL NA...

 

5. 7. 2015 / Autor: Jan Skolil / Zdroj: Petrol.cz

BRZDOVÉ KAPALINY - BEZPEČNOST

PRVNÍ SMRTELNÁ AUTOMOBILOVÁ NEHODA, PŘI KTERÉ ZAHYNUL ŘIDIČ VOZIDLA, DVAAČTYŘICETILETÝ OBCHODNÍK HENRY LINDFIELD, SE STALA 12. ÚNORA 1898 V ANGLII. JEJÍ PŘÍČINOU BYLO SELHÁNÍ BRZD.

 

9. 2. 2015 / Autor: Jan Skolil / Zdroj: Petrol.cz

DESTILOVANÁ A DEMINERALIZOVANÁ VODA

KDYSI SE MĚ JEDEN VOLAJÍCÍ ZÁKAZNÍK TÁZAL: "JE VAŠE DESTILOVANÁ VODA PITNÁ?". KDYŽ JSEM NECHÁPAL, ŘEKL, AŤ SI PŘEČTU KNIHU ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODĚ, KTERÁ K JEJÍMU VÝHRADNÍMU PITÍ NABÁDÁ. ČLOVĚK SE BEZ POŽÍVÁNÍ...

 

9. 2. 2015 / Autor: Jan Skolil / Zdroj: Petrol.cz

CHLADICÍ KAPALINY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

JAKO NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA PROBLÉMŮ S MOTOREM SE KROMĚ POTÍŽÍ S PALIVEM UVÁDÍ SELHÁNÍ JEHO CHLAZENÍ. PŘESTO SE NEMRZNOUCÍ KAPALINY DO CHLADICÍCH SYSTÉMŮ VOZIDEL PRODÁVAJÍ TAK NĚJAK SAMY A PLATÍ TO OBZVLÁŠŤ V...

 

9. 2. 2015 / Autor: Jan Skolil / Zdroj: Petrol.cz

KAPALINY DO OSTŘIKOVAČŮ – TOXICITA A CENA

SMĚSI DO VSTŘIKOVAČŮ JSOU NEJPRODÁVANĚJŠÍ PROVOZNÍ KAPALINOU. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE JEJICH RECEPTURA JE PROVĚŘENÁ A ZE ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA NEZÁVADNÁ. ZÁKAZNÍCI SE VĚTŠINOU ZAMĚŘUJÍ ZEJMÉNA NA CENU. NĚKTEŘÍ...

 

2. 4. 2015 / Autor: Mikuláš Buleca / Zdroj: Petrol magazín

GASTROSLUŽBY NA ČERPACÍCH STANICÍCH

NATANKOVAT ENERGII POTŘEBUJÍ VOZIDLA I JEJICH POSÁDKY. KDE JE ÚČELNÉ ZŘÍDIT ALESPOŇ NEJJEDNODUŠŠÍ ÚSEK TEPLÉHO OBČERSTVENÍ, TAM SE INVESTICE RYCHLE VRACÍ. AVŠAK POZOR! BEZ VHODNÉHO PROSTORU, TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ...

 

2. 4. 2015 / Autor: Ivan Svoboda / Zdroj: Petrol magazín

MOTIVAČNÍ PROGRAMY PRO ZAMĚSTNANCE

VÝKONNOST FIRMY NELZE ZLEPŠIT BEZ ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI LIDÍ. PROTO SI FIRMY VYTVÁŘEJÍ RŮZNÉ KOMPETENČNÍ A ŘÍDÍCÍ MODELY, KTERÉ UMOŽŇUJÍ MANAGEMENTU A PERSONALISTŮM SLEDOVÁNÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ....

 

1. 4. 2015 / Autor: Mikuláš Buleca / Zdroj: Petrol.cz

VLIV ATMOSFÉRY PRODEJNY

MNOHÉ ČERPACÍ STANICE JSOU SI ZÁMĚRNĚ PODOBNÉ. JAK JE TEDY MOŽNÉ, ŽE V TÉMĚŘ STEJNÝCH SHOPECH A VE SROVNATELNÝCH PODMÍNKÁCH SI V JEDNOM NA POČET KUPUJÍCÍCH A JEJICH ÚTRATU NESTĚŽUJÍ, ZATÍMCO VE DRUHÉM "CHCÍP...

 

5. 7. 2015 / Autor: Jiří Kaloč / Zdroj: Petrol.cz

VÝDEJNÍ STOJANY - MĚŘÍ SPRÁVNĚ?

NÁDRŽ MÁ SPRÁVNÝ OBJEM A VÝDEJNÍ STOJANY MĚŘÍ PŘESNĚ. PROČ TEDY LZE DO AUTOMOBILU NATANKOVAT VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ PALIVA? TENTO PROBLÉM NA ČERPACÍCH STANICÍCH ŘEŠÍ NĚKTEŘÍ MAJITELÉ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A REKLAMUJÍ...

 

9. 2. 2015 / Autor: Luboš Mikšovský / Zdroj: Petrol.cz

POŽÁRNÍ OCHRANA A PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Z POVAHY A CHARAKTERU LÁTEK POUŽÍVANÝCH NA ČERPACÍCH STANICÍCH VYPLÝVÁ, ŽE POŽÁRNÍ OCHRANA A PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE JE JEDNOU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBLASTÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU KAŽDÉ, BYŤ SEBEMENŠÍ, ČERPACÍ...

 

1. 4. 2015 / Autor: Tomáš Mikšovský / Zdroj: Petrol.cz

PLÁNOVÁNÍ SERVISU A ÚDRŽBY ČERPACÍ STANICE

DÍKY TLAKU NA SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VIDÍ FIRMY V OBLASTI ÚDRŽBY POUZE NUTNÉ ZLO, KTERÉ SPOTŘEBOVÁVÁ PROSTŘEDKY. PREVENCE JE PAK VELMI ČASTO PODCEŇOVANOU STRÁNKOU PROVOZU ČERPACÍ STANICE, PŘESTOŽE...

 

 

Moderní design, maximálně funkční, nadčasové a efektivní řešení čerpacích stanic a mycích provozů včetně podpory provozovatelům při přípravě a realizaci investice a ve fázi uvádění do provozu.

PROCES ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU A IMAGE ČERPACÍCH STANIC

 

 • Cílem CONVENIENCE PROJEKT je poskytnout provozovatelům komplexní, moderní, maximálně funkční a efektivní řešení prodejního prostoru vč. provozně-sociálního zázemí nových a modernizovaných stávajících čerpacích stanic a mycích provozů
 • Projekty čerpacích stanic vychází z požadavků provozovatele, předchozí provozní a marketingové analýzy a v případě stávajících čerpacích stanic výsledků CONVENIENCE AUDITU.
 • Základem řešení prodejního prostoru čerpací stanice je výchozí merchandisingové schema s optimální konfiguraci prezentace nabídky plánovaného sortimentu zboží poskytujícím nakupujícím maximální komfort při dodržení zásad bezpečnosti prodeje.
 • Provozovatel společně s personálem jsou do procesu přípravy a realizace projektu aktivně zapojeni, což umožní hladký rozběh nového provozu a překonání strachu či odporu některých spolupracovníků vůči změnám.
 • Ke spolupráci jsou doporučovány výhradně dlouhodobě prověřené, spolehlivé a seriozní firmy s dobrými referencemi.
 • Majitel čerpací stanice objednává veškeré i dílčí práce a dodávky technologií a vybavení samostatně bez obvyklých kompletačních přirážek.

KONCEPČNÍ PROJEKT

Modulární skladba nabídky umožňuje flexibilně modifikovat rozsah projektu a investiční podpory podle individuálních potřeb a dispozic provozovatelů, managementu a operátorů čerpacích stanic.

 • Zaměření příslušných objektů a zajištění souvisejících podkladů
 • Návrh výchozího dispozičního řešení obchodního prostoru čerpací stanice
 • V případě řešení nové čerpací stanice řešení širších vztahů a výchozí dopravní řešení s napojením na veřejné komunikace
 • Merchandisingový koncept dispozice s optimální konfiguraci prezentace nabídky plánovaného sortimentu zboží vprodejním prostoru
 • 2D koncepční projekt včetně podkladů pro dotčené profese
  • technologie
  • vybavení
  • prvky marketingové komunikace, POS
  • konstrukce, SDK vestavby, stavební úpravy
  • přívody vody/odpadu a el.
  • chladírenská technika
  • osvětlovací technika
  • atiky, totemy, opláštění, prvky infosystému
  • předpis materiálů, barev a dekorů
 • 3D vizualizace (interier/exterier)
 • Návrh firemního vizuálního stylu včetně logotypu. V případě sítí čerpacích stanice je možno zpracovat firemní grafický manuál jednotného vizuálního stylu čerpacích stanic pro opakované aplikace.
 • V případě rozsáhlejších stavebních úprav nebo nově plánované čerpací stanice je koncepční projekt zadávacím podkladem pro zpracovaní projektů pro ÚR/SP a prováděcí dokumentaci.

PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI INVESTICE

 • Sestavení a vedení investičního rozpočtu, a podpora při výběru a kontrole dodavatelů včetně jejich technické koordinace.
 • Podpora při výběru projektanta stavby včetně zadání a kontroly projektů pro ÚR/SP a prováděcí dokumentace.

21. 2. 2016 / Autor: Tomáš Mikšovský

ČS AGROTEC, Hustopeče - REMODELING BISTRA

V rámci spolupráce se společností Agrofert byl zpracován Koncepční projekt remodelingu shopu čerpací stanice Agrotec v Hustopečích, který přináší návrh řešení efektivnějšího uspořádání shopu a oddělení...

 

20. 2. 2016 / Autor: Tomáš Mikšovský

ČS AGROTEC, Hustopeče - PROJEKT ÚPRAVY PŘESTŘEŠENÍ

V rámci spolupráce se společností Agrofert byl zpracován koncepční projekt revitalizace střechy čerpací stanice Agrotec v Hustopečích, který řeší veškeré problémy pramenící z nezakryté nosné podhledové...

 

15. 12. 2015 / Autor: Tomáš Mikšovský

PR Radotín - KOMPLEXNÍ MODERNIZACE PRODEJNY

Komplexní modernizace čerpací stanice PR v Praze Radotíně se úspěšně rozbíhá. V rámci programu Convenience Projekt byla po provedení analýzy současných prodejů a marketingového potenciálu lokality...

 

6. 10. 2015 / Autor: Tomáš Mikšovský, Libor Majer / Zdroj: Neo-Neon

PR Radotín - OSVĚTLENÍ

PROJEKT NÁHRADY STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ VÝDEJNÍ PLOCHY A SHOPU REÁLNÉ ČERPACÍ STANICE ZA MODERNÍ SVÍTIDLA S LED ZDROJI.

 

22. 9. 2015

SANYTRÁK Horní Lhota u Luhačovic

PŘÍPADOVÁ STUDIE KOMPLEXNĚ POJATÉ A PŘITOM VELMI EFEKTIVNÍ REALIZACE MODERNIZACE ČERPACÍ STANICE SANYTRÁK V HORNÍ LHOTĚ U LUHAČOVIC.

 

20. 9. 2015

EUROOIL Praha, Poděbradská

Při cestě ven z centra Prahy po Poděbradské třídě za křižovatkou Na harfě na řidiče z ničeho nic vykoukne zpoza bezpočtu reklam a billboardů modrožlutá čerpací stanice EuroOil. I když ve srovnání...

 

19. 9. 2015

EUROOIL Planá u Mariánských Lázní

I NA PRVNÍ POHLED HEZKÁ A MODERNĚ VYBAVENÁ ČERPACÍ STANICE SAMA O SOBĚ JEŠTĚ NENÍ ZÁRUKOU OBCHODNÍHO ÚSPĚCHU. ZÁLEŽÍ PŘEDEVŠÍM NA AKTIVITĚ, PROFESIONALITĚ A VSTŘÍCNOSTI VEDOUCÍHO A OBSLUHY.

 

18. 9. 2015

EUROOIL - FACELIFT

 

16. 9. 2015

JIMO Radlík u Jílového - CAFÉ

REMODELING KÁVOVÉHO SERVISU V PRODEJNĚ ČERPACÍ STANICE

 

15. 9. 2015

JIMO Radlík u Jílového - JET WASH

V RADLÍKU U JÍLOVÉHO NEDALEKO ZA PRAHOU SI MOHOU MOTORISTÉ UMÝT SVÉ AUTO V RUČNÍ TLAKOVÉ BEZKONTAKTNÍ MYČCE JIMO JET WASH. MAJITEL STEJNOJMENNÉ ČERPACÍ STANICE JIŘÍ MORAVEC VYBUDOVAL NA VOLNÉM POZEMKU ZA...

 

14. 9. 2015

JIMO Radlík u Jílového

ČS se nachází v obci Radlík u silnice č. 105 ve směru Jílové u Prahy -> Praha, byla postavena a dána do provozu v r. 2010 nynějším majitelem a provozovatele. Má 2 oboustranné výdejní stojany - 4...

 

13. 9. 2015

ESOTANK Nová Hospoda

ČERPACÍ STANICE ESOTANK SE PŘED TŘEMI LETY NAVZDORY VÝHODNÉ OBCHODNÍ POZICI ZMÍTALA NA POKRAJI KRACHU. PO PŘEVZETÍ NOVÝM PROVOZOVATELEM PROŠLA POSTUPNOU REKONSTRUKCÍ. KOMPLETNĚ ZMODERNIZOVANÝ SHOP S VEŘEJNÝMI...

 

12. 9. 2015

GOLD Studená Loučka

ČERPACÍ STANICE GOLD V RÁMCI ODPOČÍVKY U STUDENÉ LOUČKY DISPONUJE MINIMÁLNÍM PROSTOREM, ZE KTERÉHO DOSLOVA VYDOJILA MAXIMUM. NA PRVNÍ POHLED MALÁ ČERPACÍ STANICE NÁVŠTĚVNÍKY PŘEKVAPÍ ROZSAHEM PROSTOR A NABÍDKY...

 

11. 9. 2015

KONACO Sadská

PRESTIŽNÍ TITUL ČERPACÍ STANICE ROKU 2012 V RÁMCI ŠESTÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE PETROLAWARDS ZÍSKALA BENZINOVÁ PUMPA KONACO V SADSKÉ NA „STARÉ PODĚBRADSKÉ“ VÝPADOVCE Z PRAHY NA PODĚBRADY.

 

20. 8. 2015

STAJAM Poříčí nad Sázavou

Čerpací stanice je na okraji obce Poříčí nad Sázavou, v roce 2005 ji u komunikace III/109 postavila společnost STAJAM, s.r.o., která ji dosud provozuje. Má tři výdejní stojany, dnes se prodává natural, diesel...

 

11. 8. 2015

TANACO Horní Počernice

 

11. 8. 2015

DOTABUS Lanškroun

 

10. 8. 2015

PONT Praha, Chodov

 

CONVENIENCE SERVIS umožňuje dlouhodobě efekt předchozích procesů (vzdělávání a tréningu) prohlubovat v reálném provozu nové/modernizované čerpací stanice.

PROCES ZLEPŠOVÁNÍ VÝKONU A IMAGE ČERPACÍCH STANIC

 

CONVENIENCE SERVIS

 • Průběžné přímé vedení a podpora personálu a managementu přímo v realném provozu dané nové/modernizované čerpací stanice

 • Spolupráce ve formě koučingu, outsourcingu a poradenské činnosti umožňuje dlouhodobě udržet efekty předchozích procesů (vzdělávání a tréningu) na vysoké úrovni a plně využít potenciál moderního prodejního prostoru čerpací stanice a amortizovat příslušnou investici.

 • Kaučování jednotlivců (managerů) nebo pracovního týmu na příslušném pracovišti, kdy pod vedením konzultanta frekventanti řeší v praxi příslušnou problematiku
 • Kaučing umožní snadnější adaptaci personálu na nově zrealizovaný prodejní prostor čerpací stanice a jeho efektivnější využití a tím i rychlejší rozjezd obchodu.

TÉMATICKÉ MODULY

Prodejní prostor a merchandising

 • Optimalizace sortimentu nabídky zboží dané čs
 • Facelift dispozičního uspořádání prodejního prostoru
 • Rozmístění jednotlivých kategorií zboží v prodejním prostoru
 • Výchozí prezentace zboží

Komunikace - aktivní prodej

 • Příprava prodejny pro aktivní prodej
 • Prodejní komunikace v místě prodeje
 • Proces reklamace

Management čerpací stanice

 • Merchandising - realizace prezentace nabídky
 • Organizace, vedení a hodnocení prodejních akcí
 • Kontrola údržby prodejních a ostatních veřejných prostor
 • Poradenský servis při řešení specifických problémů konkrétní čerpací stanice
 • Podpora je průběžně poskytována klientům, provozovatelům, managerům a frekventantům vzdělávacích programů po dobu trvání projektu v rozsahu odpovídajícím dohodnutému plnění.

Pro Vaše dotazy využijte POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ.

 

MANAGEMENT, ODBORNÝ A METODICKÝ GARANT

Tel: 602 200 032

e-mail: info@convenience.cz

Ing. Tomáš Mikšovský

e-mail: tomas.miksovsky@icloud.cz

PROCESOR VZDĚLÁVACÍHO A INOVAČNÍHO PROGRAMU

Trimedar s.r.o.

Šárecká 1024/23

160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 26514435

TÝM PORADCŮ A LEKTORŮ

Tým spolupracujících poradců a lektorů tvoří zkušení profesionálové/specialisté s dlouholetou praxí většinou výhradně v oboru čerpacích stanic (jak velkých petrolejářských společností, tak i nezávislých provozovatelů).

TOMÁŠ MIKŠOVSKÝ - Profesní profil konzultanta

MANAGER PROGRAMU CONVENIENCE

 
PETER BERAGG - Profesní profil konzultanta

METODIK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CONVENIENCE AKADEMIE

 
IVA HANZLOVÁ - Profesní profil konzultanta

KONZULTANT - MANAGEMENT PROVOZU A OBCHODU ČERPACÍ STANICE

 
VLADIMÍR OLIBERIUS - Profesní profil konzultanta

KONZULTANT - BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

 

Dlouhodobě vysoce pozitivní hodnocení ze strany klientů, partnerů, i samotných zaměstnanců – operátorů a manažerů čerpacích stanic značkových sítí i jednotlivých nezávislých distributorů, firem a institucí:

ŘETĚZCE ČERPACÍCH STANIC:

 • SHELL,
 • EUROOIL,  
 • BENZINOL (SK),
 • AGROTEC/AGP DOMAŽLICE (sk. Agrofert)
 • ČSAD HODONÍN
 • KONTAKT OIL,
 • PETROL STATION,
 • HUNSGAS,
 • LUCKY CS GOLD,
 • PROTEGO/KOLOC OIL,
 • ESOTANK,

a další...

   

PROVOZOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČS:

 • PR Radotín
 • JIMO Radlík u Jílového
 • GULF / RUPEXIM Vestec u Prahy
 • TANACO Sadská
 • STAJAM Poříčí n.S.
 • TENRYU Slavkov
 • TRANSKAM-LOGISTIK
 • DOTA BUS Lanškroun,
 • FORD Charouz

a další…

 

FIRMY A INSTITUCE:

 • DALLMAYR VENDING&OFFICE
 • VŠCHT/VTP TECHNOPARK Kralupy
 • PETROLmedia
 • ADAST SYSTEMS
 • NEO-NEON

a další...

PARTNEŘI

MBG, SPOL. S R. O.

Výrobce vybavení interiérů čerpacích stanic a kompletního vybavení prodejen

GEMA S.R.O.

Konstrukce, výroba a montáž elektronických zobrazovacích zařízení, zejména cenových totemů pro čerpací stanice.

AMKOR TRADING SPOL. S R. O.

Dodavatel vybavení gastronomických provozů a chladicích a gastronomických zařízení

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

Další vzdělávání personálu a manažerů obchodů typu convenience, reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0071

© 2014 - 2024 CONVENIENCE - Všechna práva vyhrazena.  |  Redakční systém i-servis.cz